Osteopatia

Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jossa keskitytään enemmän ihmisten terveydentilaan kuin sairauksiin. Hoidossa korostetaan kehon rakenteellisten ominaisuuksien ja toiminnallisuuden välistä vahvaa yhteyttä ja kehon luontaista parantumiskykyä. Osteopatia on terveydenhuollon ala, joka perustuu anatomian, fysiologian, embryologian ja muiden biolääketieteellisten tieteiden periaatteisiin.


Osteopaatti hoitaa käsin, manipuloiden ja mobilisoiden tuki- ja liikuntaelimistöä, käsitellen hellävaraisesti kehon eri kudoksia. Osteopaatti voi suositella harjoitteita, itsetoimenpiteitä ja tarvittaessa muita terveydenhuoltopalveluita paranemisen tueksi. Vaivan parantuminen tai oireiden väheneminen saattaa vaatia useampia hoitokertoja. Osteopaatti seuraa paranemistasi jokaisella hoitokäynnillä ja keskustelee kanssasi mahdollisista hoitosuunnitelmaan tehtävistä muutoksista.

Lisätietoa osteopatiasta:

www.suomenosteopaattiliito.fi

www.soory.fi